Barnskydds-
enheten

Barnskydds-
enheten

LUNAS BARNSKYDDSENHET – HOS OSS ÄR DU TRYGG


På Lunas barnskyddsenhet bor både omhändertagna barn och barn placerade inom öppenvården. Personalen på vår barnskyddsenhet är yrkeskunnig och erfaren. Tack vare vår erfarenhet och yrkeskunskap har vi alltid ett människonära tillvägagångssätt.Barnskydd


Omhändertagning och placering inom öppenvården är socialbyråns verksamhetsmodeller inom barnskyddet. På Lunas barnskyddsenhet är barnets bästa alltid i centrum av all verksamhet – alla är lika värda.

  • OmhändertagningOmhändertagning

    Omhändertagna barn får ett tryggt hem vid Lunas barnskyddsenhet. På barnskyddsenheten kan man stanna för en längre tid eller en kortare period.

    Läs mera

  • Placering inom öppenvårdenPlacering inom öppenvården

    En placering inom öppenvården är en tidsbegränsad period med rehabilitering eller utvärdering av stödbehov som utgångspunkt.

    Läs mera


VÅR BARNSKYDDSENHET
ÄR EN HEMLIK MILJÖ

VÅR BARNSKYDDS-ENHET ÄR EN HEMLIK MILJÖ


De som bor på Lunas barnskyddsenhet lever ett normalt liv. Vardagen byggs upp kring bekanta och trygga rutiner.

Dagen börjar då väckarklockan ringer. Efter den gemensamma frukosten går de äldre barnen till skolan och de yngre till dagvården. Då vi kommer hem till Luna igen äter vi mellanmål och gör läxorna. Efter kvällsmaten finns det tid för hobbyverksamhet, endera på enheten eller i någon förening. Efter kvällsbiten är det dags att lägga sig, släcka lampan och ladda de interna batterierna så att vi vaknar upp pigga till en ny dag då väckarklockan ringer igen.

I vardagen på Luna finns det alltid handledare eller trygga vuxna på plats som ger stöd då det gäller till exempel läxor, matlagning och hobbyer.

Kontakta oss med låg tröskel. Ju snabbare vi kan börja med förebyggande åtgärder, desto effektivare blir det.

Lunas barnskyddsenhet hjälper barn i alla åldrar. Ibland kan det handla om en kort period, men det förekommer också situationer där det konstateras att det är bättre för barnet att stanna på barnskyddsenheten under en längre period.

Barnskyddslagen ger trygghet


I Lunas verksamhet har vi barnskyddslagen som grund. Barnskyddslagen är till för att trygga barnens rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

Barnskyddslagen

"De som bor på Lunas barnskyddsenhet lever ett normalt liv. Vardagen byggs upp kring bekanta och trygga rutiner."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - barnskyddsenheten
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Familjerehabilitering

Stödtjänster inom öppenvärden