Luna Familjecenter

En trygg plats för barn och unga

Luna Familjecenter

En trygg plats för barn och unga

Barn och ungdomar är kärnan i Luna Familjecenters verksamhet. Vi jobbar med låg tröskel och på ett förebyggande sätt – vi ger stöd och tillsammans hittar vi fungerande lösningar.

Vi stöder familjer,
barn och unga


Barnskydd, familjerehabilitering och tjänster inom öppenvården är grundpelarna i vår verksamhet. Vi är ett Jakobstadsbaserat företag som erbjuder stödtjänster i barnskyddsfrågor med hela familjens välmående som utgångspunkt.LUNA Familjecenter


 • BarnskyddBarnskydd

  En familj kan av olika orsaker befinna sig i en situation där det är bäst att ett barn åtminstone tillfälligt bor någon annanstans än hemma. Lunas barnskyddsenhet har 12 platser för barn i åldern 0–17 år.

  Läs mera

 • FamiljerehabiliteringFamiljerehabilitering

  Familjerehabiliteringen är en stödtjänst inom öppenvården där vi under en period jobbar intensivt för att bygga upp vardagsrutiner, strukturer och fungerande familjerelationer. Vi erbjuder till exempel stödsamtal individuellt och för hela familjen. Genom öppna samtal stöder vi familjer att hitta sina egna resurser, gemensamma glädjeämnen och gemensam tid.

  Läs mera

 • ÖppenvårdÖppenvård

  Luna Familjecenter erbjuder olika stödtjänster inom öppenvården. I problemsituationer som uppstår i vardagen kan vi ge olika former av stödpersonstjänster, avlastning, övervakade umgängesträffar, stödda träffar och eftervård.

  Läs mera


Förtroende ger
resultat

Luna Familjecenter ger barnfamiljer stöd i utmaningar som rör vardag, ork, föräldraskap och fostran.

Vi stöder då utmaningar i familjens vardag känns oöverkomliga. Vi är flexibla – och strävar till att problem ska lösas på bästa möjliga sätt, så fort som möjligt.

Vi på Luna Familjecenter utgår alltid från att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med våra klienter. För att det ska finnas förtroende krävs det att alla parter har en gemensam vilja och ett gemensamt mål. Då vi har förtroende för varandra kan vi tillsammans göra saker som leder fram till en bättre vardag.

I vår strävan att stöda familjer till att nå en bättre vardag erbjuder vi barnskydd, familjerehabilitering och stödtjänster inom öppenvården. Erfarenhet, yrkeskunskap och empati är ledord för oss. Vår utbildade personal bedömer tillsammans med familjen och socialarbetare vilken stödtjänst som passar bäst i en given situation.

Luna är ett trespråkigt familjecenter – vår personal behärskar engelska förutom finska och svenska. Inget problem är för stort eller för litet för oss. Då det känns som att du inte orkar ensam längre, kan vi tillsammans diskutera vilket alternativ som lämpar sig bäst i just din situation.

"Vi stöder då utmaningar i familjens vardag känns oöverkomliga. Vi är flexibla – och strävar till att problem ska lösas på bästa möjliga sätt, så fort som möjligt."

Aktuellt


Hösthälsning

17.11.2021

Hösthälsning

Hösten håller på att övergå i vinter och vi är nu mitt i den mörkaste tiden på året. Vissa av oss njuter av mörkret när vi får sitta inne med tända ljus och mysa, medan vissa av oss ser fram emot att snön ska komma och lysa upp omgivningen.

Läs mera

Välkommen till Lunas nya hemsidor!

29.09.2021

Välkommen till Lunas nya hemsidor!

Kul att just du hittat till våra nya hemsidor! Luna Familjecenter växer och för att på ett bättre sätt kunna presentera vår verksamhet ville vi göra om våra hemsidor.

Läs mera


Se alla nyheter

Vill du veta mer? Ta kontakt!


Du kan kontakta Luna Familjecenter med låg tröskel. Vi svarar gärna på frågor och ger råd om vad som är bästa sättet att ta sig vidare på.

044 901 5973

Se kontaktuppgifter