Tjänster inom öppenvården

Tjänster inom öppenvården

LUNAS ÖPPENVÅRD – VI LYSSNAR PÅ DIG


Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för familjer och dess medlemmar i krissituationer. Som tjänster inom öppenvården erbjuder vi stödpersoner, avlastning, övervakade umgängesträffar och eftervård för att underlätta vardagen. Vi kommer överens om möjliga åtgärder tillsammans med vårdnadshavare och socialarbetare – genom öppen diskussion nås bästa möjliga resultat.Tjänster inom öppenvården


 • StödpersonStödperson

  Det är viktigt för varje barn att ha en pålitlig vuxen att vända sig till i svåra situationer, någon att prata och spendera tid med. Stödpersonen kan också motivera till en aktivare livsstil. Luna Familjecenters stödperson är en vuxen som har tid att lyssna.

  Läs mera

 • FamiljearbeteFamiljearbete

  Våra familjearbetare kan besöka familjen i hemmet och ge stöd i vardagen. Det kan handla om stödsamtal, men också praktisk hjälp med barnen, hushållet eller helt enkelt avlastning för föräldrarna.

  Läs mera

 • AvlastningAvlastning

  Avlastning är en öppenvårdstjänst som lättar på familjens börda och erbjuder barn en inspirerande vardag i en lugn och trygg miljö i Lunas utrymmen. Avlastning kan också innefatta övernattning.

  Läs mera

 • UmgängesträffarUmgängesträffar

  Övervakade umgängesträffar kan ordnas hemma hos familjen eller i Lunas utrymmen på överenskommen plats. Vår familjehandledare medverkar för att trygga umgängesträffar mellan föräldrar och barn.

  Läs mera

 • EftervårdEftervård

  Luna erbjuder eftervård då en person som fyllt 18 år flyttar hem igen eller till en egen bostad. För under 18-åringar som flyttar hem erbjuder vi stödpersonsverksamhet. Vår stödperson kommer på besök regelbundet, och ger vägledning och stöd i olika vardagsutmaningar. Dessa träffar kan äga rum hemma hos den unga vuxna, på ett kafé, eller ute i naturen – precis på det ställe där det känns bäst att träffas.

  Läs mera
ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER MED LÅG TRÖSKEL

Luna Familjecenter erbjuder olika individuella- eller familjespecifika stödtjänster, övervakade umgängesträffar, stödda träffar och eftervård.

Avlastning är en tjänst inom öppenvården. Vi ordnar också stödpersonsverksamhet. Luna Familjecenters stödperson är en vuxen som har tid att lyssna och diskutera.

Vi stöder också hela familjer. Våra familjehandledare träffar familjen regelbundet – målsättningen är att förbättra familjens interna relationer och hitta fungerande strukturer och rutiner för vardagen.

Till öppenvårdstjänster hör också övervakade umgängesträffar och stödda träffar.

"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för hela familjer och dess enskilda medlemmar."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering