Eftervård

Eftervård

EFTERVÅRD – ETT STEG ÅT GÅNGEN MOT NÅGOT BÄTTRE


En ung vuxen inleder ett nytt liv då socialvården bedömer att hen är redo att flytta hem igen eller som 18-åring till en egen bostad. Det betyder ändå inte att allting skulle vara enkelt per automatik. I situationer där person över 18 år flyttar, erbjuder Luna eftervård som en stödtjänst inom öppenvården.

Eftervård betyder i praktiken att vår stödperson besöker en person som fyllt 18 år med regelbundna mellanrum för att diskutera hur vardagen fungerar.

Vår stödperson stöder unga vuxna mot vuxenlivet. I verksamheten ingår stödsamtal, praktiskt stöd och rådgivning för att skapa fungerande och långsiktiga rutiner. Stödpersonen ger råd i olika situationer, som till exempel städning och matlagning. Det kan också handla om ekonomisk rådgivning. På så sätt stöder vi en ung vuxens välmående och utveckling.

Det är möjligt att få stöd ändå tills man fyllt 25 år.

"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för hela familjer och dess enskilda medlemmar."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering