Lediga jobb

Lediga jobb

VI REKRYTERAR!


Luna Familjecenter har idag över 30 anställda. Vi har ett mångprofessionellt gäng som kompletterar varandra bra. I dagsläget består vår personal av socionomer, sjukskötare, närvårdare, utvecklingspsykologer, barnledare och samhällspedagoger. Vi jobbar med en rad olika tjänster inom socialvården, som ex. placeringar, familjerehabilitering, avlastning, familjearbete, stödpersonsverksamhet, övervakade träffar och annat. Vi är ett välmående och växande företag med framtidstro. Därför söker vi nu nya medarbetare för att utöka vårt team.

Vi söker dig som har en lämplig utbildning, är trygg i dig själv, har ett lösningsfokuserat och positivt tankesätt samt en god förmåga att jobba i team. Erfarenhet från social- eller hälsovårdsbranschen ses som en merit. Vi värdesätter även att du kan kommunicera på både svenska och finska.
Ta gärna kontakt så får vi berätta mer om oss och vår verksamhet, så kanske just du hittar din plats på Luna Familjecenter!

Vi söker kontinuerligt efter nya medarbetare, både på heltid och deltid så det lönar sig att ta kontakt.

Familjehandledare
Som familjehandledare kan du jobba på vår familjerehabilitering och/eller inom familjearbete. Familjerehabilitering är en vårdform där hela familjen flyttar in i Lunas utrymmen och vi jobbar resursförstärkande genom att lyfta fram och belysa familjens styrkor. Vi stöder familjerna att hitta fungerande rutiner och strukturer i vardagen samt balans mellan aktivitet och vila. Till familjerehabiliteringen hör både individuella stödsamtal och familjesamtal. Vi använder oss av metoder som Theraplay, Trappan och Familjebedömningsmetoden.

Familjearbete är en tjänst där du jobbar hemma hos familjen med syftet att stöda dem i deras vardag. Familjearbete är en tjänst där stödet i första hand riktar sig till hela familjen men även individuellt arbete med barnen eller de vuxna i familjen görs vid behov.

Som familjehandledare jobbar du konkret i vardagen med både barn och föräldrar. Du har en stor frihet att göra arbetet på ditt eget sätt inom givna ramar. Arbetet är främst 2-skift, men möjlighet till nattskiften finns också.

Skicka en fritt formulerad ansökan, samt ditt CV till kim.ojalammi(at)lunafamiljecenter.fi. För mer information, kontakta Verksamhetschef Kim Ojalammi på 044 770 9948.


Handledare

Som handledare jobbar du främst på vår barnskyddsenhet med placerade barn och unga. Du fungerar som en trygg vuxen som stöder barnets utveckling tillsammans med de övriga medlemmarna i teamet. Vi jobbar resursförstärkande och lösningsfokuserat enligt egenvårdarsystemet.

Miljön på enheten är hemlik och välkomnande. Vår målsättning är att innehållet i vardagen ska återspegla ett vanligt hem. Samtal och diskussioner är viktiga, liksom upprätthållandet av en strukturerad vardag. Vi hjälps åt med läxor, lagar mat tillsammans och stöder barnen i deras fritidsintressen. Som handledare på barnskyddsenheten jobbar du främst kvällar, nätter och helger.

Skicka en fritt formulerad ansökan, samt ditt CV till kim.ojalammi(at)lunafamiljecenter.fi. För mer information, kontakta Verksamhetschef Kim Ojalammi på 044 770 9948.