Familje-
rehabilitering

Familje-
rehabilitering

FAMILJEREHABILITERING – EN STABIL VARDAG ÄR GRUNDEN TILL VÄLMÅENDE

FAMILJE-
REHABILITERING – EN STABIL VARDAG ÄR GRUNDEN TILL VÄLMÅENDE


I Lunas familjerehabilitering lyssnar vi på familjen och dess individer – då alla får sina röster hörda är det möjligt att bygga en fungerande vardag. Gemensamma regler och rutiner skapar trygghet.Grundpelarna i en fungerande vardag- Dygnsrytm

- Regelbundna mattider och en hälsosam, hemmagjord, kost

- Balans mellan aktivitet och vila

- Gemensamt överenskomna rutiner och regler

- En fungerande kommunikation

FAMILJEREHABILITERING – VI GÖR SAKER TILLSAMMANS

FAMILJERE-HABILITERING – VI GÖR SAKER TILLSAMMANS


Inom familjerehabiliteringen strävar vi till att stöda familjer i att bygga en fungerande vardag. Tjänsten är till för att stöda barnfamiljer i utmaningar som gäller vardag, ork, föräldraskap och fostran.

I en fungerande vardag är det viktigt att verka inom gemensamt överenskomna ramar då det gäller rutiner, tidtabeller och regler.

Vi diskuterar med samtliga familjemedlemmar – föräldrar och barn, oberoende av ålder. Individuellt, parvis och alla tillsammans. Vi går igenom olika roller i familjelivet och ger alla en chans att berätta hur de upplever saker.

Allting handlar om medvetenhet – då individen lär känna sig själv, lär hen sig samtidigt att förstå sitt eget sätt att agera i olika situationer och människorelationer.

Inom familjerehabiliteringen jobbar vi bland annat med metoder som Theraplay, Trappan, sorgebearbetning och familjebedömningsmetoden.

Stor förändring på kort tid


I familjerehabiliteringen strävar vi till att med relativt snabb tidtabell hitta så optimala lösningar som möjligt kring de utmaningar som familjer har i sin vardag. Rehabiliteringsperioderna, där hela familjen flyttar till Lunas utrymmen, planeras enligt familjens behov.

Under rehabiliteringsperioderna styrs familjens vardag så att livet är så balanserat och normalt som möjligt.

Då vi får hjälpa tillräckligt tidigt kan vi göra stora förändringar. Efter rehabiliteringsperioden utvärderar vi tillsammans om det finns behov för fortsatta åtgärder.

Familjer har rätt att söka rehabiliteringspenning från FPA för vårdperioden.

"I en fungerande vardag är det viktigt att verka inom gemensamt överenskomna ramar då det gäller rutiner, tidtabeller och regler."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - familjerehabilitering
Sandra Svedlund, Enhetschef för familjerehabilitering
044 714 3677
sandra.svedlund(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Stödtjänster inom öppenvärden