Omhändertagning

Omhändertagning

OMHÄNDERTAGNING – BARNET ÄR ALLTID VIKTIGAST


Om socialen konstaterar att en minderårigs situation är allvarlig och brådskande är omhändertagning en möjlig åtgärd. Då förflyttas ansvaret för barnet genast från föräldrarna till myndigheterna. Först måste det ändå alltid fastställas att tjänster inom öppenvården är otillräckliga eller omöjliga att genomföra.

Omhändertagning kan också bli aktuellt om en minderårig på ett allvarligt sätt riskerar sin hälsa eller sin utveckling.

Omhändertagning kan enligt Finlands barnskyddslag bli aktuellt endast i fall där det bedöms vara det bästa alternativet för barnet.

Luna är en hemlik, trygg miljö


Omhändertagna barn får ett tryggt hem på Lunas barnskyddsenhet, för en kortare eller längre period.

I situationer där barn omhändertas jobbar vi alltid med barnets bästa som utgångsläge. Vår personal är erfaren och yrkeskunnig. Empati är ett nyckelord för oss – vi bygger upp förtroende genom att diskutera, inte genom att ställa krav.

"De som bor på Lunas barnskyddsenhet lever ett normalt liv. Vardagen byggs upp kring bekanta och trygga rutiner."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - barnskyddsenheten
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Familjerehabilitering

Stödtjänster inom öppenvärden