Placering inom öppenvården

Placering inom öppenvården

PLACERING INOM ÖPPENVÅRDEN – ALLTID I SAMFÖRSTÅND


Placering inom öppenvården är en stödtjänst som vidtas i samförstånd med socialarbetare, barnet och vårdnadshavaren.

I barnskyddslagen är det fastställt när öppenvårdens stödtjänster ska vidtas. En placering inom öppenvården är nödvändig om det fastställs att en under 18-årig person är i en situation där hen är i behov av stöd.

Det handlar ändå inte om en åtgärd som görs akut, utan om en stödtjänst, där bestämmanderätten blir kvar hos vårdnadshavaren.

Öppen diskussion om målsättningar


Placering inom öppenvården är en stödtjänst som socialbyrån erbjuder. Vi diskuterar problemsituationer och lösningsmodeller tillsammans med socialarbetaren, barnet och vårdnadshavare.

I frågor som hör till öppenvården handlar det alltid om frivillighet. Tillsammans med en representant från socialvården spelar vi med öppna kort då vi med barn och vårdnadshavare sätter upp målsättningar och vidtar åtgärder. Stödtjänster vidtas alltid i samförstånd med vårdnadshavaren och ett barn som hunnit fylla 12 år.

"De som bor på Lunas barnskyddsenhet lever ett normalt liv. Vardagen byggs upp kring bekanta och trygga rutiner."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - barnskyddsenheten
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Familjerehabilitering

Stödtjänster inom öppenvärden