Stödperson

Stödperson

STÖDPERSON – NÅGON SOM LYSSNAR, DISKUTERAR OCH AKTIVERAR


Luna Familjecenters stödperson är en vuxen som har tid att lyssna och diskutera olika saker med en ungdom. Stödpersonsverksamheten är en del av Luna Familecenters stödtjänster inom öppenvården.

Stödpersonen kan till exempel stöda en underårig som har ett begränsat socialt liv.

I sådana situationer kan vår stödperson till exempel spela bangolf, äta på restaurang, gå på bio eller någon idrottstillställning tillsammans. Genom att göra saker tillsammans föds ett förhållande som är byggt på förtroende. Vår stödperson gör det möjligt för en underårig att leva ett mångsidigare socialt liv.

Att nå ett aktivare socialt liv är inte stödpersonens enda målsättning. I stödpersonsverksamheten är rådgivning, motivering, aktivering och social träning viktiga redskap för en positiv utveckling.

Det är viktigt för varje barn att ha en pålitlig vuxen att vända sig till i svåra situationer – någon att prata med och umgås med.

"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för hela familjer och dess enskilda medlemmar."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering