Familjearbete

Familjearbete

FAMILJEARBETE – STÖD OCH VÄGLEDNING ÅT FAMILJER


Vi erbjuder familjearbete som en stödtjänst inom öppenvården. Vår familjehandledare stöder om vardagen innehåller utmaningar som påverkar familjelivet negativt.

Vår familjehandledare träffar familjen regelbundet, stöder och ger vägledning enligt aktuellt behov och situation.

Träffarna kan äga rum hemma hos familjen, i näromgivningen eller hos Luna. Familjehandledaren lyfter fram familjens resurser, stöder och ger råd i uppbyggande av vardagsstrukturer och föräldraskap, samt ger verktyg som hjälper att klara av olika utmaningar i vardagen.

Familjehandledaren:

  • Träffar familjen regelbundet, endera hemma hos familjen eller hos Luna
  • Stöder och ger råd i uppbyggandet av vardagsstrukturer
  • Ger verktyg som hjälper då vardagen är utmanande


"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för hela familjer och dess enskilda medlemmar."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering