Övervakade umgängesträffar

Övervakade umgängesträffar

ÖVERVAKADE UMGÄNGESTRÄFFAR – TRYGGT TILLSAMMANS


Vi ordnar övervakade umgängesträffar som en stödtjänst inom öppenvården. Familjehandledaren närvarar för att trygga ett möte mellan föräldrar och barn. Handledaren ger också stöd för att hitta grunderna till ett mera positivt förhållande. Träffarna kan ordnas hemma hos familjen, i Lunas utrymmen eller på överenskommen plats.

Ibland kan föräldrars problematiska relation leda till att de inte alls kan träffas. Detta försvårar speciellt situationer där en underårig ska flytta över till sin period hos den andra föräldern.

I dessa situationer erbjuder Luna Familjecenter övervakade träffar. I praktiken sker ”bytet” så att föräldrarna inte träffar varandra utan lämnar och hämtar barnet från Lunas lokal.

"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för hela familjer och dess enskilda medlemmar."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering