Tukijaksot

Stöddygn


Periodiskt professionellt stöd är en tidig stödåtgärd där ett eller flera barn kan komma på stöddygn med övernattning till Lunas utrymmen i centrum av Jakobstad. Under stöddygnet finns alltid en handledare på plats för barnet och innehållet i stödet anpassas efter individens behov.

På vår enhet för periodiskt professionellt stöd erbjuder vi en stimulerande och aktiv vistelse som fungerar som en tidig stödåtgärd för barn och unga upp till 17 år. Syftet är att kunna erbjuda en positiv upplevelse tillsammans med en trygg professionell personal som finns till för att samtala och delta i aktiviteter.

Positiva upplevelser bidrar till välmående


I den hemlika miljön erbjuds barnen en strukturerad, innehållsrik vardag med trygga och närvarande vuxna. Periodiskt professionellt stöd erbjuds både på vardagar och helger. Stödet erbjuds enskilda barn, men även syskongrupper. På enheten finns plats för fem barn samtidigt, detta innebär att det även finns möjlighet att träna på sociala färdigheter och en känsla av gemenskap.

Vi vill bidra till att barnet får ta del av positiva upplevelser genom aktivitet. De barn som kommer på stöddygn får själva påverka innehållet i stödet och det anpassas efter barnets egna intressen. Genom att prova på nya saker och lyckas stärks barnets självkänsla.

Vem riktar sig stödet till?


Periodiskt professionellt stöd är en förebyggande stödåtgärd och är inte avsedd för barn som är i behov av akut stöd eller placering utom hemmet. Stödet riktar sig till barn eller syskongrupper i åldern 0-17 år, som har ett behov av aktivering, stödsamtal och positiva upplevelser i vuxnas närvaro. I en ny miljö och tillsammans med utomstående vuxna kan det vara enklare att få en förändring som bidrar till positiv utveckling; våga utmana sig själv, bryta mönster eller få nya sunda vanor.

Personalen i vårt team har lång erfarenhet av arbete med barn och unga i olika former av stöd, och har också förståelse och kunskap om bemötande av barn med särskilda behov. Alla som jobbar på Tomtebo har en utbildning inom social- och hälsovård. Hos oss jobbar både män och kvinnor. Förutom utbildning har alla som jobbar på Luna har uppvisat straffregisterintyg lämpad för arbete med barn.

Stödet anpassas enligt klientens behov. Det kan variera allt från enstaka stöddygn i månaden till regelbundna stöddygn varje vecka. Det går bra att vid behov kombinera Periodiskt professionellt stöd med övriga stödjande tjänster som erbjuds från Luna Familjecenter, t.ex. familjearbete eller inriktat samtalsstöd. Från Luna Familjecenter kan vi erbjuda ART-terapi, Nepsy-coachning, Ludde, Sorgebearbetning, Trappan-modellen och TheraPlay.

Det stöd som erbjuds är regelbundet och målsättningar fastställs innan stödet inleds.

Periodiskt professionellt stöd är en socialservice som kan beviljas enligt socialvårdslagen eller barnskyddslagen. Stödet förutsätter alltså inte ett klientskap inom barnskyddet.

Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä!


Luna Perhekeskukseen voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin, ja ohjaamme tarvittaessa sinut oikeaan suuntaan.

044 770 9948

Katso yhteystiedot