Jälkihuolto

Jälkihuolto

JÄLKIHUOLTO – ASKEL KERRALLAAN KOHTI PAREMPAA


Nuorella ihmisellä alkaa uusi elämä, kun sosiaalitoimi arvioi, että nuori voi muuttaa takaisin kotiin tai 18 vuotta täyttäneenä omaan asuntoon. Se ei kuitenkin aina tarkoita, että kaikki olisi automaattisesti helppoa. Tilanteissa, joissa 18 vuotta täyttänyt nuori aikuinen muuttaa, järjestämme avohuollon tukitoimeenpiteenä jälkihuoltoa.

Jälkihuolto tarkoittaa käytännössä, että tukihenkilömme käy 18 vuotta täyttäneen nuoren kotona säännöllisin väliajoin keskustelemassa uuden arjen sujuvuudesta.

Ohjaaja tukee nuoria aikuisia aikuistumisessa. Toimintaan sisältyy tukikeskusteluja, käytännön tukea sekä ohjausta toimivien ja kestävien rutiinien luomiseksi. Tukihenkilöltä saa ohjausta eri tilanteissa, kuten siivouksessa ja ruuanlaitossa. Kyseessä voi olla myös tuki taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Tällä tavalla tuemme nuoren aikuisen hyvinvointia ja kehitystä.

Tukea on mahdollista jatkaa aina siihen saakka, kunnes nuori aikuinen on täyttänyt 25 vuotta.

"Arjen ongelmatilanteissa saat Luna Perhekeskukselta erilaisia henkilö- tai perhekohtaisia tukipalveluita, valvottuja tapaamisia, tuettuja tapaamisia ja jälkihuoltoa."

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN


Luna Perhekeskus - avohuollon tuki
Kim Ojalammi, toiminnanjohtaja
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Perhekeskuksen
muut palvelut


Lastensuojelu

Perhekuntoutus