Avohuollon sijoitus

Avohuollon sijoitus

AVOHUOLLON SIJOITUS – YKSILÖLLISTÄ LASTENSUOJELUJA


Avohuollon sijoitus on tukitoimi, johon ryhdytään sosiaalihuollon, lapsen ja hänen huoltajansa yhteisellä päätöksellä.

Lastensuojelulaissa on määritelty, milloin avohuollon tukitoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Avohuollon sijoitus tulee tarpeeseen, jos arvioidaan alle 18-vuotiaan henkilön tilanteen vaativan tukea.

Kyseessä ei ole kuitenkaan välittömästi tapahtuva toimenpide, joka tehdään nopealla aikataululla huostaanoton tavoin, vaan tukitoimi, jossa päätäntävalta säilyy huoltajalla.

Puhumme yhdessä tavoitteista


Avohuollon sijoitus on sosiaaliviraston tukitoimenpide. Me keskustelemme ongelmallisesta tilanteesta yhdessä sosiaalityöntekijän, lapsen ja hänen huoltajansa kanssa.

Avohuoltoon liittyvissä asioissa on aina kyse vapaaehtoisuudesta. Toimimme avoimesti yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa, ja pyrimme yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa puhumaan tavoitteista ja toimenpiteistä. Tukitoimia ei aloiteta ilman huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Katso myös palvelumme:


"Lunan Perhekeskuksessa asuvat elävät normaalia elämää. Arki rakennetaan tuttujen ja turvallisten rutiinien varaan."

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN


Luna Perhekeskus - lastensuojelu
Kim Ojalammi, toiminnanjohtaja
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Perhekeskuksen
muut palvelut


Perhekuntoutus

Avohuollon tuki