Perhekuntoutus

Perhekuntoutus

LUNAN PERHEKUNTOUTUS – TASAPAINOINEN ARKI ON HYVINVOINNIN PERUSTA


Lunan perhekuntoutuksessa kuunnellaan perheen yksilöitä. Kun kaikki saavat äänensä kuuluviin on mahdollista rakentaa toimiva perhekokonaisuus, joissa on yhdessä sovittuja tasapainoa tuovia sääntöjä ja rutiineja.Toimivan arjen tukipilarit- Vuorokausirytmi

- Säännölliset ruokailuajat ja terveellinen, kotona valmistettu, ruoka

- Levon ja aktivititeettien välinen tasapaino

- Yhdessä sovitut rutiinit ja säännöt

- Toimiva kommunikaatio

PERHEKUNTOUTUKSESSA TEEMME ASIOITA YHDESSÄ

PERHE-KUNTOUTUKSESSA TEEMME ASIOITA YHDESSÄ


Perhekuntoutuksessa tuemme perheitä toimivan arjen rakentamisessa. Palvelun tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteissa.

Toimivassa arjessa on tärkeää toimia yhdessä sovittujen raamien sisällä – oli sitten kyseessä rutiinit, aikataulut tai säännöt.

Keskustelemme kaikkien perheenjäsenten kanssa – vanhemmat ja lapset, iästä riippumatta. Yksitellen, pareittain ja kaikki yhdessä. Annamme kaikille mahdollisuuden kertoa, miten he kokevat asioita. Käymme yhdessä läpi perhe-elämän eri roolit.

Kaikki lähtee tietoisuudesta – kun yksilö oppii tuntemaan oman itsensä, hän oppii samalla myös arvioimaan oman tapansa toimia eri tilanteissa ja ihmissuhteissa.

Perhekuntoutuksessa käytämme muun muassa seuraavia metodeja: Theraplay, Trappan-menetelmä, surutyö ja perhearviointimenetelmä.

Suuria muutoksia lyhyessä ajassa


Perhekuntoutuksessa pyrimme suhteellisen nopealla aikataululla saamaan perheen arkeen liittyvät isoimmat haasteet ratkaistua. Hoitojaksot, joissa koko perhe muuttaa asumaan Lunan tiloihin, suunnitellaan perheen tarpeiden mukaisesti.

Hoitojaksoilla perheen arkea ohjataan siten, että elämä olisi mahdollisimman tasapainoista ja normaalia.

Kun saamme auttaa riittävän aikaisessa vaiheessa, voimme saada aikaan suurta muutosta. Hoitojakson jälkeen arvioimme yhdessä, onko olemassa tarvetta jatkotoimenpiteille.

Perheillä on oikeus hakea kuntoutuksen ajaksi Kelan kuntoutusrahaa.

"Toimivassa arjessa on tärkeää toimia yhdessä sovittujen raamien sisällä – oli sitten kyseessä rutiinit, aikataulut tai säännöt"

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN


Luna Perhekeskus - perhekuntoutus
Sandra Svedlund, Yksikönjohtaja Perhekuntoutus
044 714 3677
sandra.svedlund(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Perhekeskuksen
muut palvelut


Lastensuojelu

Avohuollon tuki