Avlastning

Avlastning

AVLASTNING


Avlastning är en tjänst inom öppenvården som underlättar familjens börda och ger barnen en inspirerande vardag i en lugn och trygg miljö. Övernattning kan också ingå i avlastningen.

Station 16 är en enhet där barn erbjuds ett tryggt miljöombyte och pedagogiskt stöd. Syftet är att ge barn och ungdomar en period där de kan ha roligt tillsammans med trygga vuxna.

Barnen känner sig trygga och delaktiga. De får delta i lekar, verksamhet och vardagsrutiner enligt egen förmåga. Vistelse på Station 16 tillämpas enligt individens behov, på vardagar och veckoslut.

"Luna Familjecenter erbjuder tjänster inom öppenvården som stöd för familjer och dess medlemmar i krissituationer."

KONTAKTA OSS


Luna Familjecenter - Tjänster inom öppenvården
Kim Ojalammi, verksamhetschef
044 770 9948
kim.ojalammi(at)
lunafamiljecenter.fi

Luna Familjecenters
övriga tjänster


Barnskydd

Familjerehabilitering